başlangıç > Hastane > İlkemiz

İlkemiz

Hastanemizin ilkesi, 2002 yılında hastanemizin personeli tarafından hastanemizin personeli için geliştirilmiştir. Bu ilke, hastanemizin tüm personelinin kendini sorumlu hissettiği değer kodeksini oluşturmaktadır. Biz ilkemizi hastanemiz için bir yol gösterici ve hedef olarak ve de müşterek planlanan değişiklikler için teşvik olarak anlıyoruz. 

Hasta, ziyaretçi, hasta yakını, işbirliği ortağı veya sadece ilgilenen kişi olarak, ilkemiz hakkında bilgi edinme imkanına sahip olabilmeniz için burada size ilkemizin metni sunulmaktadır. 

Sizinle ilkemiz konusunda görüşmekten memnuniyet duyarız. 

Wilhelmsburg Groß-Sand Hastanesinin ilkesi

Wilhelmsburg Groß-Sand Hastanesi St. Bonifatius Katolik kilise cemaatinin bir parçasıdır. 
Hristiyan geleneğine göre hayır sever davranış ve kilise hizmetinin piskopozluğun temel ilkesi bazında 1950 yılındaki kuruluşundan beri Wilhelmsburg semtinde hasta insanlara hizmet veriyoruz. Hristiyanlığın hayat görüşü, çalışmamızın temelini ve ölçüsünü oluşturmakta ve insanları bütünsel olarak algılamamızı sağlamaktadır.
Bu noktada, fiziksel veya ruhsal durumundan, dini ve hayat görüşünden, kökeninden ve sosyal durumundan bağımsız olarak her insanın onur ve haysiyetinin dokunulmaz olduğu gerekçelenmektedir. 

Biz her türlü inançtan insanlara papazlık hizmeti sunuyoruz 

İlkemiz, hastanemizin yol göstericisi ve hedefidir. Karşılıklı diyalog içinde geliştirdiğimiz olumlu eğişiklikleri harekete geçirmektedir. İnsan, faaliyetimizin odak noktasıdır. 

Bu temelde amacımız, insanların bizde güven dolu bir ortam içinde tüm yaşam evrelerinde yetkili bir şekilde hastalıklarının iyileşmesi, ağrılarının dinmesi, insanlara eşlik edilmesi ve teselli bulmalarıdır. 

Bunun için zaman ayırıyoruz ve bireysel ihtiyaçları ve arzuları göz önünde bulunduruyoruz. 

Kabulden taburcu edilinceye kadar hastalarımız ve yakınları ile birlikte yapılacak tedaviyi planlıyoruz. 

Biz kapsamlı bir şekilde hastalık, seyri, tedavi ve sonrası bakım ve de sağlığın teşvik edilmesine yönelik imkanlar hakkında bilgi veriyoruz.   

Birlikte çalışmamız güven, sadakat, güleryüz, saygı, eşitlik ve hoşgörüye dayanmaktadır. Herkes kendi branşında örnek fonksiyonu üstlenmektedir ve bunda üst düzey personelin özel bir sorumluluğu vardır. 

Kararlar sorumluluk duygusuyla alınmakta ve ilgili kişiler bu konuda kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmekteler, personelin fikirleri ve itirazları ve de kişisel ihtiyaçları ciddiye alınmaktadır. 
Personelimizin sağlığının korunması ve teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır ve uygun önerilerle yasal şartlar göz önünde bulundurularak düzenlenmektedir. 

Yeterliliğimizi düzenli eğitimler, meslek içi eğitimler ve meslek geliştirme eğitimleri sayesinde koruyor ve geliştiriyoruz. Ortak hedeflerimize ulaşmak için tüm kademelerde eşit haklara sahip iletişim ve işbirliği vazgeçilmezdir. 

Görüşmelerimizde zaman ayırıyoruz ve karşımızdaki insanı dinliyoruz. Biz dürüstlük ve güleryüz ile güven yaratmak istiyoruz. 

Sürekli bilgi alış verişi sayesinde çeşitli meslek grupları hedefli bir şekilde işbirliği içindedir. Samimiyet ve karşılıklı ilgi, fikir çeşitliliğine ve yeni fikirlere yer vermektedir. 

Ortaklarımızla işbirliğinde net bir sorumluluk ve bağlayıcılık ile kendimizi göstermekteyiz. 

Hastanemizin uzun süre mevcudiyetini korumasının temellerinden biri ise, ekonomik faaliyetidir. 
Hizmetimize sunulan kaynakları sorumlu bir şekilde kullanıyoruz. Bu hedeflerden dolayı hastalarımızın sağlığı ve iyileşmesi engellenmemektedir. 

Günlük davranışımız ile çevre korumasını aktif bir şekilde desteklemek istiyoruz. Bunlar özellikle
hammaddelerin tasarruflu kullanılması ve de çöplerin önlenmesi ve ayrılmasına ilişkin önlemlerdir. 

Biz ilkemizin uygulanmasını herkesin iyiliği için istiyoruz. Her kişinin yaratıcılığı ve kendi inisyatifi sayesinde ilkemiz yaşamla dolmaktadır. 

Nasıl beklentiler ve direktifler değişiyorsa, ilkemiz de dinamik bir karaktere sahip olup, sürekli bir süreç içinde gelişmektedir.

top